طراحی

طراحی

طراحی

طراحی

کابینت فرامید

تاریخ اجرا:اردیبهشت 1397

کارفرما :جناب اقای باقری

موقعیت :تهران

 متریال استفاده شده درپروژه

 نوع درب :فرامید

متریال صفحه:کرین

متریال بین کابینت:کاشی