کابینت کلاسیک

تاریخ اجرا : مرداد 1398

کارفرما :جناب اقای شیخانی

موقعیت :تهران – منیریه

هزینه اجرا :530.000.000 ریال

:متریال استفاده شده در پروژه 

نوع درب : ممبران

 pvcمتریال درب : روکش

متریال صفحه : 5 سانت کوارتز

متریال بین کابینت : کاشی