کابینت کلاسیک

تاریخ اجرا : آبان 1397

کارفرما : جناب آقای قربانی

موقعیت :   تهران – خیابان بنی هاشم

هزینه اجرا : 630.000.000 ریال

متریال استفاده شده در پروژه

نوع درب : کلاسیک

متریال درب :رنگ پوششی

متریال صفحه : کوارتز

متریال بین کابینت : کوارتز