کابینت ممبران

تاریخ اجرا:تیر 99

کارفرما :جناب آقای آکشته

موقعیت :مجیدیه

:متریال استفاده شده در پروژه

 نوع درب :ممبران 

   متریال صفحه : مارمونایت